بررسی آفرینش در تورات

بررسی آفرینش در تورات

بیایید به آفرینش در کتاب تورات نگاهی بیاندازیم:

  • در روز اول خداوند جهان را از حالتی بخار گونه و بی شکل و با ایجاد نوری آفریده است شاید به نحوی انفجار نور یا بیگ بنگ بوده باشد. این مطلب مطابق با تئوریهای علمی است.
  • در روز دوم کره زمین، آسمانها و اقیانوسها بوجود آمدند. به نظر میرسد در این روز کره زمین پوشیده از آب بوده است. مطابق نظریه های علمی.
  • در روز سوم آبها در یکجا جمع شده و خشکی بوجود آمده. یعنی در این روز یک اقیانوس و یک قاره ایجاد شده است. این مطلب با واقعیات علمی کاملا جور است. ضمنا در این روز انواع گیاهان آفریده شد.
  • روز چهارم. در این روز خداوند خورشید و ماه را آفرید. در اینجا به نوعی به یک تضاد برمیخوریم چرا که بوجود آمدن گیاهان به عناصری مثل خاک و آب و نیز وجود نور خورشید نیازمند است در حالیکه به نظر میرسد ترتیب روز سوم و چهارم درست نیست.
  • روز پنجم. آبها از موجودات زنده پر شدند. کلیه پرندگان و حیوانات پدید آمدند و نیز انسان خلق شد. که از نظر علمی نیز ترتیب خلق موجودات زنده درست است.
/ 1 نظر / 23 بازدید
زینب

چقدر حکیمانه. [گل][گل][گل]