کتاب پیدایش

تورات (عهد عتیق)

کتاب پیدایش

خلاصه داستان آفرینش (٢)

روز چهارم:

            سپس خدا فرمود: "در آسمان اجسام درخشانی باشد تا زمین را روشن کنند و روز را از شب جدا نمایند و روزها، فصلها و سالها را پدید آورند." پس خدا دو روشنایی بزرگ ساخت تا بر زمین بتابند (خورشید و ماه) ... او همچنین ستارگان را ساخت.

روز پنجم:

            سپس خدا فرمود: "آبها از موجودات زنده پر شوند و پرندگان بر فراز آسمان به پرواز درآیند." ...

روز ششم:

            سپس خدا فرمود: "زمین، انواع جانوران ... را بوجود آورد." و چنین شد. سرانجام خدا فرمود: "انسان را شبیه خود بسازیم تا بر حیوانات زمین و ماهیان دریا و پرندگان آسمان فرمانروایی کند." او انسان را زن و مرد خلق کرد ... و فرمود: "تمام گیاهان دانه دار و میوه های درختان را برای خوراک به شما دادم و همه علفهای سبز را به حیوانات و پرندگان و خزندگان بخشیدم."

آنگاه خدا به آنچه آفریده بود نظر کرد و کار آفرینش را از هر لحاظ عالی دید.

روز هفتم:

            خدا روز هفتم را برکت داده، آنرا مقدس اعلام فرمود، زیرا روزی بود که خدا پس از پایان کار آفرینش، آرام گرفت.

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
رضا

خیلی جلب بود. همیشه دوست داشتم این مطالب رو بخونم. امیدوارم ادامه بدید.