کتاب پیدایش

خب تصمیم گرفتم با کتاب تورات و داستان آفرینش شروع کنم. به کلمات و جملاتی که رنگشان را عوض کردم توجه کنید.

 

تورات (عهد عتیق)

کتاب پیدایش

خلاصه داستان آفرینش (۱)

روز اول:

در آغاز زمین، خالی و بی شکل بود و روح خدا  روی توده های تاریک بخار حرکت میکرد. خدا فرمود: "روشنایی بشود" و روشنایی شد. (شاید انفجار بزرگ یا Big Bang). خدا روشنایی را پسندید و آنرا از تاریکی جدا ساخت. ...

روز دوم:

            سپس خدا فرمود: "توده های بخار از هم جدا شوند تا آسمان در بالا و اقیانوسها در پایین تشکیل گردند". خدا توده های بخار را از آبهای پایین جدا کرد و آسمان را بوجود آورد.

روز سوم:

            پس از آن خدا فرمود: "آبهای زیر آسمان در یکجا جمع شوندتا خشکی پدید آید" و چنین شد. سپس خدا فرمود: "انواع نباتات و گیاهان دانه دار و درختان میوه دار در زمین برویند و هر یک، نوع خود را تولید کنند."
/ 1 نظر / 9 بازدید