توضیح

حقیقت اینکه میخواستم از یک روند مناسب و مشخص استفاده کنم و موضوعات مرتبط به هم و جالب توجه را از کتب آسمانی جمع آوری کنم. ولی خب با توجه به اینکه وقت آزاد زیاد ندارم تصمیم گرفتم از روند خاصی استفاده نکنم و مطالبی را جمع آوری کرده در اختیار خوانندگان عزیز قرار بدم.

/ 0 نظر / 19 بازدید